OUBRAZY

autor: Vladimír Tučapský
termín: červenec - září 2001

Soubor 25 olejů a několika koláží svérázného malíře z Ostravy, který tvoří "zasažen Rychlými šípy, komiksy Káji Saudka, Beatles..."

  

foto: Jidash

OŽIVLÁ MODELAŘINA

autor: Pavel Svoboda a spol.
termín: červenec - září 2001

Modelařina na vyšší úrovni oživená lidmi, kteří jsou zmenšeninami našich představ a sdílejí naše emoce, světlé i stinné stránky... Rozsáhlé státy se vším, co ke státům patří.

  
  

foto: Matouš Bárta