OUBRAZY

autor: Vladimír Tučapský
termín: červenec - září 2001

Soubor 25 olejů a několika koláží svérázného malíře z Ostravy, který tvoří "zasažen Rychlými šípy, komiksy Káji Saudka, Beatles..."

  

foto: Jidash