NUNGNÄ

učitelka: Renate Scholz
termín: září 2005

Renate Scholz dostala předání praxe během praxe Ňungnä prováděné 100krát za sebou v Montchardonu ve Francii pod vedením lamy Tönsanga. Renate je blízkou žačkou lamy Oleho, pod jeho vedením praktikuje již 28 let a na jeho přání již 15 let cestuje a předává učení po celém světě.


foto: Matouš Bárta