HRA S OHNĚM

skupiny: Fat Fingers a Infinitos
termín: 1. července 2006

  • Koncert hudební skupiny Fat Fingers hrající tradiční irskou muziku a vlastní tvorbu.

  • Fire show skupiny Infinitos


  •