BLACKHORSE MITCHELL

autoři výrobků: účastníci workshopu
autorka fotografií: Nikol
termín: červenec 2008

Výstava výrobků a fotografií z workshopu s indiánem.

V pátek 1. 8. 2008 proběhne derniéra výstavy s promítáním
filmu z workshopu.